Barion Pixel
Skip to content
Kezdőlap » Általános szerződési feltételek – Friss hajtás életmód változtató program

Általános szerződési feltételek – Friss hajtás életmód változtató program

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Dr. Andrási Nóra Edina EV (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által a frisshajtas.hu weboldalon keresztül nyújtott Friss hajtás életmód változtató program szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit szabályozza.

1. A Szolgáltatást nyújtja

Név: Dr. Andrási Nóra Edina EV
Székhely: 1162 Budapest, Menyhért utca 11
Adószám: 60446587-1-42
Email cím: nora@frisshajtas.hu
Telefonszám: +36 20 299 1779

2. A Szolgáltatás részletei

A Szolgáltató által nyújtott Friss hajtás életmód változtató program szolgáltatáson keresztül Szolgáltató a teljes értékű növényi étrenddel kapcsolatban oszt meg ismereteket, recept ötleteket a résztvevőkkel (továbbiakban “Tagok”) online olvasható tudásanyagok, online megtekinthető videók és letölthető segédanyagok, receptek segítségével.

A Szolgáltatás célja, hogy a teljes értékű növényi étrend iránt érdeklődőket elméleti tudással és gyakorlatias ötletekkel lássa el. A program nem a felnőttképzés keretein belül zajlik, Szolgáltató nem ad szakképesítést és a kurzusok nem irányulnak kompetenciafejlesztésre. A Szolgáltatás célja továbbá, hogy egy támogató közösséget hozzon létre a Tagokból.

A program során Szolgáltató és a Tagok közötti kapcsolattartás platformja a programhoz tartozó privát Facebook csoport, ahová a program indulásakor minden Tag meghívót kap. A csoportban való részvétel feltétele a csoportszabályzat elfogadása és tiszteletben tartása.

3. A szerződés részletei

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a teljes értékű növényi étrenddel kapcsolatos információk, tudományos tények, kutatási eredmények, tanácsok, tippek és ötletek a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik a Szolgáltatáson keresztül hozzáférhető tudásanyagok, valamint a Szolgáltató által később elkészített, és a Tagok számára közzétett anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Dr. Andrási Nóra Edina EV, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag (a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között ráutaló magatartással, a Tag által a frisshajtas.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Jelentkezem!” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Tag kifejezetten elfogadja, hogy a részvételhez szüksége lesz egy gmail.com végű email címre, amit jelentkezéskor kell megadnia a Szolgáltatónak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. A jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa.

6. A részvételi díj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató bruttó 69.000 Ft megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

7. A megbízási díj beszedése

A jelentkezési űrlap kitöltését követően a jelentkező bankkártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni a megbízási díjat a Barion rendszerén keresztül, majd a számla a Billingo rendszerével kerül kiállításra.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Barion Szolgáltatás (továbbiakban “Barion”) üzemeltetője és nyújtója a Barion Payment Zrt.

A Barion Payment Zrt. nyilvános cégadatai:
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.
Cégjegyzékszám: 01-10-048552
Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25353192- 2-43
Képviseli: Kiss Sándor, vezérigazgató, igazgatóság elnöke

A Barion a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a www.barion.com/hu weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Billingo Szolgáltatás (továbbiakban “Billingo”) üzemeltetője és nyújtója a Billingo Technologies Zrt.

A Billingo Technologies Zrt. nyilvános cégadatai:
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 27926309-2-41
Képviseli: Sárospataki Albert vezérigazgató

A Billingo a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Billingo általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a www.billingo.hu weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

8. Számlázás

A megbízási díjról a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet e-mailen keresztül juttat el a Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja. A számlázási adatok módosítására elektronikus levélben (nora@frisshajtas.hu) van lehetőség.

9. A Szolgáltatás lemondása

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását elektronikus levélben (nora@frisshajtas.hu). A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

10. A tagokat és a Szolgáltatót megillető felmondási és elállási jog

A Tag a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést.

Szolgáltató a szerződés hatálya alatt bármikor, egyoldalúan felmondhatja azt, amennyiben ezzel egyidőben visszatéríti a megbízási díjat.

11. A kártérítés felelősség kizárása

A Szolgáltatás keretében megosztott tartalmak általános, ismeretterjesztő és tájékoztató célú információkat tartalmaznak. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy ezek az információk a valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek, mindemellett semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a Szolgáltatás keretében közölt tartalmakért, illetve az azok alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért.

Ezek az információk és tartalmak:
– általános jellegűek és nem vonatkoznak egyetlen személy konkrét helyzetére sem;
– nem feltétlenül teljes, átfogó vagy naprakész információk;
– az orvosi szaktanácsadást, diagnózist, illetve kezelést nem helyettesítik.

12. A szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a frisshajtas.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére naponta 300.000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget arra az időszakra, amíg a szerzői jogsértés fennáll.

13. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

14. A szerződés hatálya

A szerződés egy év időtartamra jött létre.

15. A szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések.

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

16. Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: nora@frisshajtas.hu

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
jegyző
Cím: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.
E-mail: jegyzo@bp16.hu
Telefonszám: +36 1 4011 555

Továbbá:
Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

18. A Szolgáltató tárhelyszolgáltatójának adatai

Hosting55, üzemelteti: Paszinger Zoltán e.v.
2146 Mogyoród, Fóti út 37.
Cím: 2146 Mogyoród, Fóti út 37.
Postacím: 2090 Remeteszőlős, Sirály u. 28.
Telefon: 06-1-4450955, 06-30-9961126, fax: 06-1-4450956
Email: hosting@hosting55.com.

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetők és szabadon letölthetők a https://frisshajtas.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek-friss-hajtas-eletmod-valtoztato-program/ weboldalon.

1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:* ………………………………………………..
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi szolgáltatásra irányuló szerződés tekintetében:* ……………………………………………..
Szerződéskötés időpontja:* ………………………………………………..
A fogyasztó neve:* ………………………………………………..
A fogyasztó címe:* ………………………………………………..
Kelt,* ………………………………………………..
…………………………………………
a fogyasztó aláírása

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)